ویدئو قصه کودک

ویدئو قصه کودک-طاووس و کلاغ-با صدای ناهید

داستان کودک
طاووس و کلاغ
قصه گو: ناهید
ویدئو کلیپ :پریسا توکلی

قصه گو: ناهید
تدوین و تنظیم پریسا توکلی