سرکار خانم دکتر فرزانه آب روشن دکترای تخصصی روانشناسی بالینی ،هیپنوتراپیست و مدرس دانشگاه

پاسخ به سوالات روانشناسی و مشاوره به شما توسط دکتر فرزانه آب روشن دکترای تخصصی روانشناسی بالینی ،هیپنوتراپیست و مدرس دانشگاه -ساکن نروژ در رسانه

سرکار خانم دکتر فرزانه آب روشن دکترای تخصصی روانشناسی بالینی ،هیپنوتراپیست و مدرس دانشگاه ودر راستای ارایه خدمات دیگر به شما پارسی زبانان در سراسر اروپا از طریق این رسانه پاسخگوی سوالات شما می باشد.

سرکار خانم دکتر فرزانه آب روشن دکترای تخصصی روانشناسی بالینی ،هیپنوتراپیست و مدرس دانشگاه ودر راستای ارایه خدمات دیگر به شما پارسی زبانان در سراسر اروپا از طریق این رسانه پاسخگوی سوالات شما می باشد.
کافی است که سوالات خود را از طریق  ایمیل زیر ارسال و یکشنبه های هر هفته از طریق ایمیل و همچین بدون ذکر نام ز طریق این رسانه به سوالات شما پاسخ و مشاوره  داده خواهند داد.

سوالات خود را به ایمیل زیر و حتماذکر کنید بخش روانشانسی و مشاوره با دکتر فرزانه آب روشن


ارتیاط از طریق ایمیلرسانه :
[email protected]

رسانه ایرانیان اروپا.