پاییز کرمانشاهی به زمستان رسید

منوچهر ناصحی شاعر کرمانشاهی درگذشت

استاد "منوچهر ناصحی" متخلص به "پپو" و "پاییز کرمانشاهی"، شاعر و نقاش کرمانشاهی در دوم خرداد ۱۴۰۲ درگذشت.

استاد “منوچهر ناصحی” متخلص به “پپو” و “پاییز کرمانشاهی”، شاعر و نقاش کرمانشاهی در دوم خرداد ۱۴۰۲ درگذشت.

وی به دو زبان کردی و فارسی شعر نی‌سرود و بسیاری وی را هم‌طراز با پرتو کرمانشاهی می‌دانستند.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی