گرد و غبار در پرتغال

پرتغال تحت تأثیر گرد و غبار آفریقا

گرد و غبار آفریقایی در پرتغال تا امروز پنجشنبه هفدهم مارس ادامه دارد.

پرتغال تحت تأثیر گرد و غبار شمال آفریقا

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا،کشور پرتغال توسط ابر غباری که از سمت شمال آفریقا به آن رسیده است، تحت تاثیر پدیده گرد و غبار معلق در هوا قرار گرفته است که قابل مشاهده ترین اثر آن آسمان نارنجی رنگ است . این پدیده زمانی رخ می دهد که توده هوا حاوی غلظت بالایی از گرد و غبار در فواصل زیاد از مناطق خشک و نیمه خشک منتقل می شود.
طبق پیش بینی اداره محیط زیست پرتغال، این پدیده که از دیروز به تدریج آغاز شده است، تا امروز (پنجشنبه) ادامه خواهد داشت.

بنا به هشدار وزارت بهداشت پرتغال به دلیل پایین آمدن کیفیت هوا، در این چند روز باید تا حد امکان به ویژه سالمندان و کودکان کمتر در معرض هوای آزاد قرار بگیرند.