پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ با جناب آقای دکتر حسین اخلاقی در مورد بیش فعالی درکودکان، علل و درمان آن

سلام بر شما ، لطفا به من کمک کنید کودک پنج ساله ای دارم که بسیار حواس پرت وشیطان است و حرف شنوی ندارد. دکترها تشخیص بیش فعالی دادند.می خواستم بدانم بیش فعالی کودکان ارثی است ؟ یا به خاطر عوامل محیطی اتفاق می افتد ؟ و چگونه می توانم به پسرم کمک کنم ؟

سلام بر شما ، لطفا به من کمک کنید کودک پنج ساله ای دارم که بسیار حواس پرت وشیطان است و حرف شنوی ندارد. دکترها تشخیص بیش فعالی دادند.می خواستم بدانم بیش فعالی کودکان ارثی است ؟ یا به خاطر عوامل محیطی اتفاق می افتد ؟ و چگونه می توانم به پسرم کمک کنم ؟

تنظیم :دکترحسین اخلاقی

دکترای روانشناسی کودکان استثنایی