پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ با جناب دکتر اخلاقی در مورد اختلالات ذهنی و رفتاری کودکان

سلام بر شما پسر نه ساله ای دارم که شدیدا به بازی های الکترونیکی معتاد است...

سلام بر شما
پسر نه ساله ای دارم که شدیدا به بازی های الکترونیکی معتاد است. آیا این بازی هاباعث حواس پرتی و کند ذهنی می شوند؟

دکنر حسین اخلاقی

دکترای روانشناسی کودکان اسثنایی