پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ با جناب دکتر حسین اخلاقی، دکترای روانشناسی کودکان استثنایی

درود بر شما، دکتر به من گفته است که پسرم دارای اوتیسم خفیف است. می خواستم بدانم تفاوت اوتیسم با اوتیسم خفیف چیست؟ با تشکر

درود بر شما، دکتر به من گفته است که پسرم دارای اوتیسم خفیف است. می خواستم بدانم تفاوت اوتیسم با اوتیسم خفیف چیست؟

با تشکر

تهیه و تنظیم ، دکتر حسین اخلاقی،دکترای روانشناسی کودکان استثنایی