پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ با “جناب دکتر حسین اخلاقی”در مورد اختلالات مغزی در کودکان

 

سلام ، دو فرزند پسر دارم. پسر بزرگم دچار اختلال اوتیسم است و به مدرسه اوتیسم ها می رود. پسر کوچکم به مدرسه ی معمولی می رود و دچار اختلال اوتیسم نیست. او باهوش ولی به شدت کم حواس و وسواسی است و اعتماد به نفس لازم و کافی برای انجام تکالیف مدرسه اش را ندارد. در خانه لجباز و کم تحمل است . وقتی با من دعوا می کند به شدت عصبانی می شود و به او بر می خورد ، حتی می گوید که از زندگی متنفر است
در مدرسه نیز گاهی با بچه ها و معلمش دعوا می کند . او را برای مشاوره به روانکاو برده ام ،کمی آرام تر شده ،اما تا به امروز تغییر خارق العاده ای در رفتارش ندیده ام. آیا او هم می تواند دچار اختلال رفتاری باشد؟؟

 

تنڟیم کننده: سرویس  روانشناسی رسانه

دکتر حسین اخلاقی دکترای روانشناسی وٱموزش کودکان استثنایی