پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ با “جناب دکتر حسین اخلاقی” در مود اختلالات مغزی و رفتاری کودکان

تحمل کمی برای باختن دارد و همیشه می خواهد برنده باشد. مشکل غذایی هم دارد و غذا نمی خورد ...

درود پسر هشت ساله ای دارم که بسیار عصبانی است . قدرت تحمل کمی برای باختن دارد و همیشه
می خواهد برنده باشد. مشکل غذایی هم دارد و غذا نمی خورد. در تکالیف مدرسه اش هم سیر صعودی و نزولی دارد گاهی خوب قوی است و گاهی کاملا ضعیف و بی تمرکز؟ آیا ناهنجاری رفتاری او دلیل مشکلات ذهنی و مغزی اوست ؟

دکترحسین اخلاقی

دکترای تخصصی کودکان استثنایی