روانشناسی کودکان استثنایی

پرسش و پاسخ با جناب “پرفسور حسین اخلاقی” در مورد بیش فعالی کودکان.

پرسش و پاسخ با جناب پرفسور حسین اخلاقی در مورد بیش فعالی در کودکان ...

 

 

بیش فعالی از چه سنی آغاز می شود و چه عواقبی برای کودکان داد؟
پسران بیشتر دچار بیش فعالی می شوند یا دختران ؟
آیا بیش فعالی اختلالی ژنتیکی است؟
آیا تغذیه مادر در دوران بارداری و یا به طور کل نوع تغذیه بر بیش فعالی کودکان اثر دارد؟
آیا در دوران تابستان نیز بچه های بیش فعال باید دارو مصرف کنند ؟
با هم‌ نظرات پرفسور اخلاقی را در مورد بیش فعالی کودکان ببینیم و بشنویم …

تنظیم کننده: بخش روانشناسی رسانه

دکتر حسین اخلاقی ، دکترای تخصصی کودکان استثنایی