پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ با” دکتر حسین اخلاقی” درباره کودکان با اختلال یادگیری

پرسش و پاسخ با دکتر حسین اخلاقی ، درباره ی کودکان استثنایی با اختلال یادگیری...

دختر هفت ساله ای دارم که بسیار مهربان است .فقط بعضی اوقات شدیدا لجبازی می کند. کوچکتر که بود سوال زیاد می پرسید و یک سوال را ده بار تکرار می کرد ، آن زمان فکر نمی کردم که مشکلی وجود دارد ، اما در مدرسه مشکل پیدا کرد. در محاسبات مشکل داشت و کلمات را نمی فهمید ، کلاس اول را یک بار دوره کرد . دیروز معلمش گفت که از سال دیگر باید به مدرسه ی استثنایی برود، چگونه می توانم‌به فرزندم‌کمک کند، آیا راهی برای بهبود توانایی ذهنی او هست ؟

 

تنظیم کننده : دکتر حسین اخلاقی

دکترای تخصصی کودکان استثنایی