پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ با ٱقای دکتر اخلاقی در مورد اختلالات رفتاری کودکان

پرسش و پاسخ با دکتر حسین اخلاقی، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، ساکن کلن آلمان...

با سلام
پسری دارم هشت ساله که باهوش ولی حواس پرت است. در مدرسه به گفته ی معلمانش تمرکز کمی دارد وساٸلش را فراموش می کند و برای انجام تکالیفش زمانی طولانی لازم دارد. اما وقتی تمرکز می کند تمام تکالیفش را صحیح انجام می دهد.از طرفی به تلویزیون بسیار علاقه دارد و مدام فیلم ها و کارتون های ـ starwars -نگاه می کند گاهی تصور می کنم که در جهانی فانتزی زندگی می کند. تمرکز کم او در جهان واقعی نگرانم می کند ـ آیا پسر من اختلال رفتاری دارد؟

تنڟیم کننده:  سرویس روانشناسی رسانه

دکتر حسین اخلاقی، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، ساکن کلن آلمان