اختلالات کودکان _ پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ با پرفسور اخلاقی کوهپایه – اختلالات کودکان

خانمی از سوئد ؛ سوال کردن که پسر ۹ ساله ای دارن که دچار اختلال...

 

خانمی از سوئد ؛ 

سوال کردن که پسر ۹ ساله ای دارن که دچار اختلال شب ادراری شده و شب هنگام خواب خیلی نا آرام هست و بیقراری میکنه .  راه درمان از آقای دکتر خواستن تا به فرزندشون کمک کنن…

پاسخ پروفسور اخلاقی کوهپایه رو با هم ببینیم : 

 

 

 

 پرفسور اخلاقی کوهپایه : دکترای تخصصی کودکان استثنایی _ آلمان