پرسش و پاسخ حقوقی-پرداخت مهریه

پرسش و پاسخ حقوقی-نحوه پرداخت مهریه-“دکترحسن سعدی وکیل پایه یک”

زنی که در زمان عقد خیانت کند بد دهان باشد توهین کند و اختلافات مختلف...

 سوال حقوقی:   بهزاد ص…   “از تهران”

موضوع : پرداخت مهریه در زمان عقد 

زنی که در زمان عقد خیانت کند بد دهان باشد توهین کند و اختلافات مختلف داشته باشد مشروبات الکلی و دخانیات مصرف کند نحوه پرداخت مهریه به چه صورت است .مهریه ۱۱۴ سکه ، ۳ دانگ خانه ، به قیمت روز 

در صورتی که ۱۰۰میلیون طلا هم برده باشه. 

نحوه پرداخت به چه صورته در صورتی که مهر رو اجرا گذاشته و نفقه ۴میلیون زده و دو بار ابلاغیه آمده ، و مرد هنوز اقدامی نکرده

 

پاسخ آقای دکتر حسن سعدی:

مهریه یک دین است و ربطی به شخصیت و اخلاق زوجه ندارد.پس در هرحال زن مستحق مهریه است.اگر دخول انجام شده باشد مستحق مهریه کامل و اگر نشده باشد مستحق نصف مهریه است.

درمورد نحوه پرداخت،اصل براین است که هرزمان زوجه مطالبه کند زوج باید نقدا بپردازد.اما اگرناتوان باشد باید دادخواست اعسار به دادگاه خانواده بدهد.آنگاه دادگاه باتوجه به وضعیت مالی زوج ، آن را تقسیط می کند.

 

 

دکتر حسن سعدی : دکترای حقوق و وکیل پایه یک