روانشناسی _ عدم اعتماد بنفس

پرسش و پاسخ روانشناسی با خانم دکتر آبروشن همکار رسانه ای

اعتماد بنفس برای ایجاد ارتباط صحیح...

سوال : آقایی پرسیدن برای ورود به رابطه با خانم مشکل دارن و اعتماد بنفسشون پایینه . پاسخ خانم دکتر آبروشن رو با هم ببینیم : 

 

دکتر فرزانه آبروشن : دکترای تخصصی روانشناسی و مدرس دانشگاه _ نروژ