پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ روانشناسی با پرفسور حسین اخلاقی “اوتیسم چیست و درمان آن”

پرسش و پاسخ روان‌شناسی ، با جناب آقای دکتر حسین کوهپایه، دکترای روانشناسی کودک و کودکان استثنایی، اوتیسم چیست و راه درمان آن