عشق های کاذب و شکست عشقی

پرسش و پاسخ روانشناسی- دل بستن کاذب – دکتر آبروشن دکترای تخصصی روانشناسی

من خیلی زود در رابطه دل میندم وبابت همین خیلی شکست عشقی ...
سوال : رضا از تهران ۳۳ ساله

من خیلی زود در رابطه دل میندم وبابت همین خیلی شکست عشقی خوردم،تورابطه خیلی با محبتم و کم نمیزارم ولی نمیدونم چرا همیشه هیچ رابطه ای را بیشتر دو یا سه ماه دوام نتونستم بیارم و خارج شدم،خیلی احساساتی و با محبتم و همین هم بلای جانم شده،چه توصیه ای برای من دارید؟

با هم پاسخ خانم دکتر آبروشن رو گوش میدیم…

 

 

دکتر آب روشن دکترای تخصصی روانشناسی و مدرس دانشگاه – نروژ