پرسش و پاسخ حقوقی

“پرسش و پاسخ” _ دوشنبه ها با آقای دکتر حسن سعدی وکیل پایه یک

سلام…

بحث این هفته درمورد اجرت کارهایی است که به دیگران ارجاع می دهیم.
اگر انجام کاری را به شخصی واگزار می کنیم که انجام آن کار عرفا دارای اجرت است،یا اینکه شغل آن شخص انجام چنین کارهایی است،حتما باید قبل یا بعداز انجام کار دستمزدش طبق عرف یا تعرفه قانونی پرداخت شود.مثلا اتو موبیل خود را جهت تعمیر به مکانیک می سپاریم یا از را ننده ای میخواهیم که مارا به مقصدی برساند یا از آژانسی میخواهیم خانه ای برای خرید یارهن یااجاره برایمان پیدا کند همه این امور و امثال ان مستلزم پرداخت دستمزد به کسی است که کارمان را انجام دهد یا انجام داده باشد مگراینکه انجام دهنده قصد داشته باشد مجانی انجام دهد.مطلب مهم درمورد کار خانم ها در منزل است.طبق قانون مدنی ایران تمام کارهایی که یک خانم در منزل شوهرش انجام میدهد یا در خا ج از منزل و بدستور شوهر انجام می دهد اگر بقصد دریافت دستمزد انجام دهد باید دستمزدش بوسیله شوهر پرداخت شود.حتی بابت شیری که به فرزانداش میدهد حق دریافت وجه آن را دارد.

اعمال حقوقی – وقایع حقوقی

هرکس عملی انجام می دهد که نفع یا ضرری متوجه خود یا دیگری می نماید،آن عمل ممکن است در چهار چوب اعمال حقوقی یا وقایع حقوقی تعریف شده باشد.
اعمال حقوقی اموری است که شخص با قصد،نیت و اراده‌ی خود انجام میدهد و هدف از انجام آن تحصیل نتیجه ای است که قصد رسیدن به آن را داشته است. مانند انجام یک معامله، بخشش یک مال، اجاره، وکالت، ازدواج و غیره. اینگونه امور چون بقصد رسیدن به هدف معینی، انجام می شود حقوق و تکالیفی ایجاد می کند که شخص ناگزیر از اجرای مقررات مربوط به آن است و تخلف از شرایط و مقررات آن اقدام، مستوجب پرداخت خسارت و یا تحمیل مجازات علاوه بر الزام به اجرای توافقی است که برای انجام امور مذکور بعمل آمده است.برخلاف اعمال حقوقی، وقایع حقوقی بدون اراده و نیت و قصد انجام می شود مانند تصادفات رانندگی وسایر جرائم غیر عمدی و تعهدات غیر قراردادی. مثلا کسی در منزل خود آتش می افروزد تا غذا تهییه کند اما شعله های آتش به منزل همسایه سرایت می کند و خسارت ببار می آید و شخصی که آتش افروخته است مسئول جبران خسارات وارده به همسایه خواهد بود.
درهمه‌ی کشور های پیشرفته‌ی جهان، پیش از اقدام به هر عمل حقوقی با وکلای دادگستری یا مشاوران حقوقی مشورت می کنند تا از بروز هرنوع اختلاف یا اشکالات قانونی جلو گیری بعمل آید اما متاسفانه در کش


ورما بسیاری از مردم پس از وقوع اختلاف و خراب شدن رابطه‌ی حقوقی و بروز خسارت ، به وکیل مراجعه می کنند که گاهی کارچندانی از کسی بر نمی آید. پیشنهاد می شود پیش از تنظیم و امضای هرنوع قرارداد و مشارکت درهر عمل حقوقی با وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی مشورت نمایند.

 

دکتر حسن سعدی : دکترای حقوق و وکیل پایه یک