زانا کوردستانی / پرویز اعراضی، میرزای شاعر کرمانشاهی درگذشت.

شاعر کرمانشاهی درگذشت

استاد “پرویز اعراضی” شاعر کرمانشاهی، متخلص به “میرزای شاعر” درگذشت. وی تهیه‌کننده و تدوینگر فیلم کرایه‌نشینی (برگرفته از اشعار شامی کرماشانی)، بود. ایشان که در ۱۸ آذر ماه درگذشتند، زاده‌ی سال ۱۳۱۷ خورشیدی در محله تیمچه و چنانی کرمانشاه بود. وی کارمند مخابرات ارتش بود، و بعد از ۳۳ سال خدمت و در بهمن ماه […]

استاد “پرویز اعراضی” شاعر کرمانشاهی، متخلص به “میرزای شاعر” درگذشت.

وی تهیه‌کننده و تدوینگر فیلم کرایه‌نشینی (برگرفته از اشعار شامی کرماشانی)، بود.
ایشان که در ۱۸ آذر ماه درگذشتند، زاده‌ی سال ۱۳۱۷ خورشیدی در محله تیمچه و چنانی کرمانشاه بود.
وی کارمند مخابرات ارتش بود، و بعد از ۳۳ سال خدمت و در بهمن ماه ۱۳۶۶ بازنشسته شد.

✍ زانا کوردستانی