پرویز علی بیک هم از میان ما رفت

فرشته‌ی مرگ این‌بار بر شانه‌های علی‌بیک نشست

لیلا طیبی / "پرویز علی بیک" از پیشکسوتان نشر کتاب و از بنیانگذاران نشر و مدیر کتابفروشی انتشارات مروارید، درگذشت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، “پرویز علی بیک” از پیشکسوتان نشر کتاب و از بنیانگذاران نشر و مدیر کتابفروشی انتشارات مروارید، درگذشت.

وی زاده‌ی سال ۱۳۱۳ خورشیدی، در منطقه‌ی سنگلج تهران بود.

✍ لیلا طیبی