زانا کوردستانی / از سوی انتشارات آکسفورد، پر کاربرد ترین واژه آنلاین سال ۲۰۲۳ اعلام شد: « Rizz »

پر کاربرد ترین واژه آنلاین سال ۲۰۲۳ اعلام شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از سوی انتشارات آکسفورد، پر کاربرد ترین واژه آنلاین سال ۲۰۲۳ اعلام شد: « Rizz » = جذابیت انتشارات دانشگاه آکسفورد هر سال کلمه یا عبارتی را انتخاب می‌کند که ۱۲ ماه گذشته را منعکس می‌کند و پتانسیل آن را دارد که اهمیت فرهنگی پایدار داشته باشد یا تصویری از […]

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از سوی انتشارات آکسفورد، پر کاربرد ترین واژه آنلاین سال ۲۰۲۳ اعلام شد: « Rizz » = جذابیت

انتشارات دانشگاه آکسفورد هر سال کلمه یا عبارتی را انتخاب می‌کند که ۱۲ ماه گذشته را منعکس می‌کند و پتانسیل آن را دارد که اهمیت فرهنگی پایدار داشته باشد یا تصویری از تاریخ ارائه دهد. این انتشارات برای سال ۲۰۲۳ واژه «Rizz» را انتخاب کرده است.

✍ زانا کوردستانی