آیا اروپا طی روزهای آینده آبستن حوداثی خواهد شد؟

پوتین پاشنه آشیل اروپا راقلقلک داد

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقلال دو منطقه جدا شده از اوکراین را به رسمیت شناخت.
  1. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقلال دو منطقه جدا شده از اوکراین را به رسمیت شناخت.

رهبر روسیه دراین خصوص افزود: اوکراین تاریخ و سابقه‌ای به عنوان یک کشور واقعی ندارد ودر ادامه استقلال دو منطقه جدایی‌طلب اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت.

این نگرانی وجود دارد که روسیه راه را برای ورود ارتش اش به مناطق  فوق الذکر  در پی اظهارات پوتین پیدا کند.
اما دولتمردان جهان دقایقی بعداز این فرمان پوتین، در واکنش تصمیم روسیه را محکوم کرده اند.

اتحادیه اروپا،اولاف شولتز صدراعظم آلمان وبوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از اولین کسانی بودند ضمن محکومیت روسیه،به تصمیم پوتین در ساعات اولیه پس از اظهاراتش واکنش نشان دادند.

این نگرانی وجود دارد که روسیه راه را برای ورود ارتش اش به مناطق  فوق الذکر  در پی اظهارات پوتین پیدا کند
بگزارش‌های تایید نشده است حای است ممکن است که آمریکا و بریتانیا اوکراینی‌های مخالف روسیه در این منطقه را مسلح کند تا دربرابر اشغال و حمله احتمالی روسیه مقاومت کنند.

باتوجه به این شواهد موجود احتمال این میرود که مناقشه روسیه واوکراین وارد مراحل حساس شده  وگمان آن میرود که با ادامه روند موجود اروپا طی روزهای آینده آبستن تنش هایی گردد.