آیین رونمایی چاپ دوم گزیده اشعار پوران کاوه

زانا کوردستانی / آیین رونمایی چاپ دوم گزیده اشعار پوران کاوه، برگزار خواهد شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، آیین رونمایی چاپ دوم گزیده اشعار پوران کاوه (نشر مروارید) در کافه تاریخ با همکاری گروه سایت آوانگاردها برگزار خواهد شد.

این مراسم در روز دهم آذر ماه برگزار خواهد شد.

✍ زانا کوردستانی