پیام رسانه به همکار

سهم سبز زندگی، آرامش خیال و آسایش درون است . سایه سار و سایه ساز زندگی در بلوغ فکر ، خانواده است. و اما شما دوستان سبز زندگی همکاران دلنشین و عشق و شعر سهم خود را در دستان گرم خویش دارید. سالگشت این روز شیرین، ازدواجتان، صمیمانه شادباش . از طرف همکاران رسانه ایرانیان […]

سهم سبز زندگی، آرامش خیال و آسایش درون است .
سایه سار و سایه ساز زندگی در بلوغ فکر ، خانواده است.
و اما
شما دوستان سبز زندگی
همکاران دلنشین و عشق و شعر
سهم خود را در دستان گرم خویش دارید.
سالگشت این روز شیرین، ازدواجتان، صمیمانه شادباش .

از طرف همکاران رسانه ایرانیان اروپا
خدمت
سرکار خانم طیبی (رها) و
جناب آقای فلاحی ( زانا کوردستانی