پیام ها را در آی مسیج با شماره تلفن ارسال کنید نه با ایمیل

پیام ها را در آی مسیج با شماره تلفن ارسال کنید نه با ایمیل با دکتر شهرزاد کلانتر

وقتی برای کسی آی مسیج می‌فرستید یا شخصی برای شما پیام آی مسیج می‌فرستد، آیا او یا شما بجای شماره تلفن، یک آدرس ایمیل می‌بینید؟ در این آموزش، به شما می گوییم که چرا این اتفاق می افتد و چگونه از شماره تلفن به جای ایمیل در آی مسیج استفاده کنید.

🔰 پیام ها را در آی مسیج با شماره تلفن ارسال کنید نه با ایمیل !

🌀 وقتی برای کسی آی مسیج می‌فرستید یا شخصی برای شما پیام آی مسیج می‌فرستد، آیا او یا شما بجای شماره تلفن، یک آدرس ایمیل می‌بینید؟ در این آموزش، به شما می گوییم که چرا این اتفاق می افتد و چگونه از شماره تلفن به جای ایمیل در آی مسیج استفاده کنید.

۱️⃣ برای اینکه شما پیام آی مسیج را با شماره تلفن خود برای مخاطبین ارسال کنید، ابتدا وارد مسیر زیر شده :

Settings – Messages – Send & Receive

۲️⃣ سپس در پایین متن (You Can Receive iMessages To And Reply From) باید شماره تلفن را تیک زده و تیک کنار ایمیل را بردارید. اگرهم مایل بودید می توانید تیک همه گزینه ها را فعال کنید.

📝 نکته : کادر بالا داره به شما میگه که اگر مخاطبین شما هرکدوم از شماره تلفن ها یا ایمیل آدرس هایی که تیک زدید را داشته باشند، می توانند با انتخاب آن به شما در آی مسیج پیام دهند. و بلعکس، شما تیک هرکدوم رو که بزنید می توانید با آدرس آن (شماره یا ایمیل) به مخاطبین پیام آی مسیج بدهید.

#آموزش