کارگردان «پینوکیو» درگذشت

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، «مارک گوستافسون» کارگردان مشترک انیمیشن برنده اسکار «پینوکیوی گیرمو دل تورو» در سن ۶۴ سالگی درگذشت. تهیه خبر: زانا کوردستانی

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، «مارک گوستافسون» کارگردان مشترک انیمیشن برنده اسکار «پینوکیوی گیرمو دل تورو» در سن ۶۴ سالگی درگذشت.

تهیه خبر: زانا کوردستانی