هرهفته با دکلمه مخاطبان رسانه

چند دکلمه از مخاطبان رسانه – ویدیو

هرهفته سه شنبه ها با آثار دکلمه مخاطبان رسانه ایرانیان اروپا ....

دکلمه اول از:
محمد دری صفت
متولد۱۳۴۲ تهران
شغل بنکدار موادغذایی
اولین تجربه شعر سرایی سال۱۳۷۴ در مناسک حج و خانه خدا
۴کتاب شخصی

دیوانه شویم و حرف اخر بزنیم۹۴
باران دیگر۹۶
قلم بهتر از تفنگ۹۷
شاید که دل تو را هوایی کردم۹۹
و سیزده کتاب مشترک با شاعران دیگر
انجمن شاعران امرور
انجمن شاعران معاصر
انجمن ادبی هیوا
انجمن ادبی آفتاب

 

دکلمه دوم از:

مریم صفری
متولد تیرماه ۱۳۶۰
متاهل دارای دو فرزند دختر
کارشناس مدیریت بحران
یک مجموعه چاپ شده در سالهای دور به نام « امروز هم گذشت ».

 

دکلمه سوم از:

فاطمه اتحاد هستم
متولد چهاردهم مرداد ۵۷
متولد و ساکن تهران
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کتاب مستقلم مجموعه غزل لکنت در انتشارات فصل پنجم در سال ۹۹ به چاپ رسید و البته چند کتاب مشترک با دوستان شاعرم دارم

 


دبیر سرویس دکلمه رسانه:الهام حسینی ابهری