دکلمه مخاطبان رسانه

چند دکلمه زیبا از مخاطبان رسانه-ویدیو

هر هفته با منتخب دکلمه مخاطبان رسانه ایرانیان اروپا در خدمت شما هستیم.
شهین بخشی بختیاری زاده تخلص (شانی بختیاری)

متولد آبادان ساڪن تهران
سبڪ شعر: نیمایی ، غزل، چهارپاره ،ترانه ،رباعی ، دوبیتی ، وشعر امروز
آثارڪتابهای مسقل چاپ شده
شانه های صبور(نیمایی) ،شانه های دماوندت (نیمایی ) ،جز قفس سهمی ندارد بال من ،(غزل )ازمیشی چشم توعسل میریزد (رباعی) ،ودهها ڪتاب مشترڪ
وهمڪاری باانتشارات اندیشمندان ڪسرا وانتشارات ترنجستان انتشارات مهرودل وانتشارات اورازان و نوآوران دانش وانتشارات سارات

……………………………………………………………

محسن سیاه کمری

شاعر_دکلماتور_نوازنده تمبک و حامی کودکان کار عضو کلینیک مددکاری آویژه می باشد
او زاده ی کرمانشاه و متولد ۱۳۶۱ می باشد
فعالیت هنری خویش را از سال ۱۳۹۰ در زمینه سرودن اشعار در قالب شعر سپید و رباعی و گاهی دیگر قالب ها آغاز کرده اند همزمان به دکلمه اشعار خود و دیگر شعرا هم مشغول به فعالیت بوده اند.
عمده ی موضوعات اشعار ایشان در باب فقر و مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد.
سرودن اشعار کوردی کلهری نیز در کارنامه هنری ایشان به چشم میخورد.

مانیا _ شهراز
گوینده و دکلمه خوان و علاقمند به دوبلوری

 

دبیر سرویس دکلمه رسانه خانم: الهام حسینی ابهری