“کارت پرداخت” برای پناهجویان در ۱۴ ایالت آلمان تصویب شد

“کارت پرداخت” برای پناهجویان در ۱۴ ایالت آلمان تصویب شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ به گفته مقامات دولت ایالت هِسِن آلمان، ۱۴ ایالت از ۱۶ ایالت آلمان در مورد یک استاندارد مشترک برای به جریان انداختن “کارت پرداخت” (Bezahlkarte) برای پناهجویان تا تابستان ۲۰۲۴ به توافق رسیده‌اند. در اطلاعیه‌ای که دیروز چهارشنبه ۳۱ ژانویه […]

“کارت پرداخت” برای پناهجویان در ۱۴ ایالت آلمان تصویب شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ به گفته مقامات دولت ایالت هِسِن آلمان، ۱۴ ایالت از ۱۶ ایالت آلمان در مورد یک استاندارد مشترک برای به جریان انداختن “کارت پرداخت” (Bezahlkarte) برای پناهجویان تا تابستان ۲۰۲۴ به توافق رسیده‌اند.

در اطلاعیه‌ای که دیروز چهارشنبه ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) آمده است: «دو ایالت بایرن و مکلنبورگ-فورپومرن می‌خواهند در مورد تخصیص این کارت مسیر خود را طی کنند، اما این دو نیز می‌خواهند یک کارت پرداخت را به جریان اندازند.»

بر این اساس، پناهجویان در آلمان در آینده بخشی از این مزایای خود را به جای پرداخت نقدی، در کارت اعتباری دریافت خواهند کرد.