درگذشت نویسنده و روزنامه‌نگار کُرد

زانا کوردستانی / استاد "کارزان مصطفی طاهر" مشهور به "کارزان کۆیی" نویسنده و روزنامه‌نگار کُرد، درگذشت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، استاد “کارزان مصطفی طاهر” مشهور به “کارزان کۆیی” نویسنده و روزنامه‌نگار کُرد، امروز بعد از مدتی مبارزه با بیماری، در قاهره پایتخت مصر، درگذشت.

از او آثار ادبی و هنری ارزشمندی به جای مانده است.

✍ زانا کوردستانی