اخبار اروپا

کارنامه کرونایی دولت آلمان؛ “برخی از سیاست‌ها اشتباه بودند“

کارنامه کرونایی دولت آلمان؛ "برخی از سیاست‌ها اشتباه بودند" به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ ویروس کرونا کماکان در میان ما حضور دارد، اما با این وجود همە‌گیری بە طور رسمی پایان یافتە است. اکنون چندین سیاستمدار آلمانی، از جملە اعضای دولت پیشین بە رهبری آنگلا مرکل، صدر اعظم پیشین بە اشتباهات خود در مورد تدوین سیاست‌های مقابلە با همەگیری کرونا اذعان کردەاند.

کارنامه کرونایی دولت آلمان؛ “برخی از سیاست‌ها اشتباه بودند”

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ ویروس کرونا کماکان در میان ما حضور دارد، اما با این وجود همە‌گیری بە طور رسمی پایان یافتە است. اکنون چندین سیاستمدار آلمانی، از جملە اعضای دولت پیشین بە رهبری آنگلا مرکل، صدر اعظم پیشین بە اشتباهات خود در مورد تدوین سیاست‌های مقابلە با همەگیری کرونا اذعان کردەاند.

یکی از این سیاستمداران، کارل لاوترباخ است کە از دسامبر سال ٢٠٢١ میلادی وزیر بهداشت آلمان است.

او در گفت‌وگو با نشریه آلمانی اشپیگل، سیاست‌های اتخاذ شدە در قبال مدارس را اشتباه توصیف کردە و گفتە است: «بزرگترین اشتباه این بود که ما گاهی اوقات بیش از حد نسبت به کودکان سخت‌گیری می‌کردیم و احتمالاً رفع محدودیت‌ها را کمی دیر شروع کردیم».

حدود یک سال پیش نیز یک کارگروه بین وزارتی، بە این نتیجە رسیده بود کە همه‌گیری کرونا و سیاست‌های اتخاذ شدە در این دورە، تاثیرات مخرب گسترده‌ای بر سلامت کودکان و جوانان داشته است. تأثیراتی شامل افسردگی، اختلالات تغذیه یا مشکلات مربوط بە یادگیری در پروسه تحصیلی.