کارگاههای تربیت موثر و مهارتهای زندگی کودک. روانشناسی کودک

تمرین احساسات و همدلی در کودکان- دکتر شبنم مشحونی

تمرین همدلی
– دوستتون کتاب ریاضی شو نیاورده و خیلی ناراحته. چیکار می‌تونی براش بکنی؟
– خواهرت اسباب بازی اش شکسته و خیلی ناراحته ؟چیکار می‌تونی براش بکنی؟
– بابا سوییچش رو پیدا نمیکنه و ناراحته که سرکارش دیر شده.چیکار می‌تونی براش بکنی؟
– بابابزرگ پاش درد میکنه و حال خوبی نداره.چیکار می‌تونی براش بکنی؟

ارتباط موثر

بچه ها امروز میخوام باهاتون راجع به دوست یابی و برقراری ارتباط با دیگران صحبت کنم. می خوایم یادبگیریم چطوری دوست پیدا کنیم و چطوری دوست خوبی باشیم.
یه لحظه چشم هاتون رو ببندید و فکر کنید که تو یه جزیره تک و تنها هستید و هیچ کس نیست که باهاش حرف بزنید، بازی کنید. چه احساسی دارید؟
ایا می‌تونید همیشه تنها بمونید؟
پس امروز یاد می‌گیریم که چطوری ارتباط خوبی با دیگران داشته باشیم.

فعالیت۱: بازی فکرمو حدس بزن

بچه ها من الان یه چیزی تو فکرمه همه تون حدس بزنید چیه؟
وقتی دارن حدس میزنن اونا رو روی تابلو بنویس.
خب همه اشتباه میگن و شما باید بهشون بگید که هیچ کس نمی‌تونه ذهن خوانی کنه.
اما با گفتگو میشه فهمید تو ذهن دیگری چی میگذره.
مثلا شما از راه می‌رسید خونه و ناراحتید. توقع دارید مادرتون بدون اینکه بهش بگید چیشده، بفهمه از چی ناراحتید. در صورتی که می تونید گفتگو کنید.

فعالیت۲: سوال نکن نقاشی بکش

مربی روی کاغذ یه شکلی مانند دو دایره و یک مثلث رسم میکنه.
بعد دو نفر رو میاره. کاغذ رو میده دست یکیشون و اون باید انچه که کشیده شده رو بدون جزییات به دوستش بگه و دوستش بکشه بدون اینکه سوال بپرسه.
بعد یه کاغذ خالی دیگه بدید ولی اینبار می تونه سوال بپرسه.
مثلا دایره بزرگ بکشم یا کوچیک؟ اینجا خوبه؟ مثلث رو توش بکشم؟ بعد که تموم شد.
دو تا کاغذ رو مقایسه کنید. کدوم بهتر کشیده شده؟ اونی که با سوال بود. پس بچه ها اگه سوال بپرسیم اگه گفتگو کنیم بهتر می تونیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

فعالیت۳: گوش دادن فعال

یه جمله کوتاه رو انتخاب کنید و به بچه ها نگید. مثلا دیروز با پدرام پادوچرخه زدیم برگشتیم.
بعد آروم و فقط یکبار در گوش اولین کودک بگید. بعد اون به کودک دیگه فقط یکبار و ارام در گوشش بگه.
سپس از اخرین نفر بپرسید جمله چی بود و روی تابلو بنویسید. می‌بینید که جمله کلی تغییر کرده. چرا؟ چون خوب گوش ندادیم.

فعالیت۴: یک کلاغ چهل کلاغ

یه جمله به دانش اموز اول بگید. مثلا من دیروز رفتم سینما ۴ تا بستنی خوردم و اومدنی با دوچرخه برگشتم.
بهش بگید یک کلمه شو تغییر بده و به نفر بعد بگه تو گوشش. از نفر اخر بپرسید ببینید چه تغییری کرده.

فعالیت ۵: نوبتی حرف بزن

به بچه ها بگید من سوال میپرسم و همه با هم جواب بدید:
– شام چی خوردید؟
– جمعه کجا رفتید؟
– اگه وقت نکنید مشق هاتون رو بنویسید چیکار می کنید؟
بچه ها چیشد؟ چرا من متوجه جواب هاتون نشدم؟ افرین. چون نوبتی حرف نزدید. پس اگه نوبتی حرف بزنید باعث می‌شید دیگران حرف شما رو بفهمن.

فعالیت۶: تماس چشمی

دو تا کودک بیارید و روی دو صندلی که پشت به هم هست بنشونیدشون. حالا یکی از خاطراتش تعریف کنه.
وقتی تموم شد به اون یکی بگید چه احساسی داشتی؟ چیزی فهمیدی؟
دو نفردیگه رو بیارید و بگید وقتی اون یکی داره تعریف میکنه شما زل بزنید تو چشماش.
دو نفر دیگه رو بیارید و بگید وقتی داره حرف میزنه سرتون رو بگیرید پایین و دو نفر دیگه یکی سرش رو بگیره بالا و سقف رو نگاه کنه. بعد بگید پس باید تماس چشمی داشته باشیم نه خیره بشیم نه سرمون رو بندازیم پایین.

فعالیت ۷: وسط حرف پریدن

یکی از بچه ها بیاد و بهش بگید خاطره تعریف کنه بعد مدام ازش سوال کنید. مثلا کجا رفته بودید؟ چرا؟ کیا بودن؟ تو چی خوردی و… آخر سر احساسش رو بپرسید.
یکی دیگه بیاد و مدام وسط حرفش خمیازه بکشید. بدنتون رو بکشید. به ساعت نگاه کنید و…

فعالیت ۸: لحن درست

سه تا جمله رو با سه لحن متفاوت بگید: من بستنی دوست دارم (بی حوصله، عصبانی، خوشحال). من مشق دارم. اسباب بازی ات قشنگه.