نامزد ایران برای دریافت جایزه‌ی آساهی

معرفی نامزد نهایی ایران برای جایزه آساهی

زانا کوردستانی / شورای کتاب کودک پس از اعلام فراخوان و طی مراحل داوری و بررسی در گروه جوایز ترویج، «کانون توسعه فرهنگی کودکان» را برای دومین بار به‌عنوان نامزد ایرانی جایزه جهانی ترویج خواندن آساهی ۲۰۲۴  به دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) معرفی کرد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شورای کتاب کودک پس از اعلام فراخوان و طی مراحل داوری و بررسی در گروه جوایز ترویج، «کانون توسعه فرهنگی کودکان» را برای دومین بار به‌عنوان نامزد ایرانی جایزه جهانی ترویج خواندن آساهی ۲۰۲۴  به دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) معرفی کرد.

شورا درباره این جایزه و نامزدی که معرفی کرده نوشته است: جایزه‌ ترویج خواندن آساهی معتبرترین جایزه ترویج خواندن است که به گروه یا موسسه‌ای اهدا می‌شود که با فعالیت‌های چشمگیر، سهم پایداری در اجرای برنامه‌های ترویج کتابخوانی کودکان و نوجوانان داشته باشد. نامزدهای این جایزه را در ایران شورای کتاب کودک- شاخه ملی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان(IBBY) تعیین و معرفی می‌کند. داوران گروه جوایز ترویج، جعفر توزنده‌جانی، عاطفه سلیانی، گیتی صفرزاده، ندا موحدی‌پور و فاطمه نکویی هستند.

معیارهای دریافت این جایزه پایداری و تداوم، گسترش و تأثیرگذاری، برخورداری از پشتیبانی ملی، قابلیت الگوبرداری، قابلیت تکرار، کیفیت مطلوب مواد خواندنی و در دسترس بودن آن‌ها و قابل‌اندازه‌گیری بودن نتایج در طرح‌های اجراشده است. در سال ۲۰۱۶، کمیته‌ جوایز ترویج خواندن در شورای کتاب کودک برنامه‌ «با من بخوان»، در سال ۲۰۱۸ طرح «بامداد کتابخانه‌ها و ترویج خواندن» و در سال ۲۰۲۲ «کانون توسعه فرهنگی کودکان» را به‌عنوان نامزد ایران برای دریافت این جایزه معرفی کرد.

✍ زانا کوردستانی