کاهش تولید محصولات سواری در گروه خودروسازی سایپا

تولید محصولات سواری در گروه خودروسازی سایپا در ۹ ماه اخیر کاهش پیدا کرد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ با وجود برنامه‌ریزی ابتدای سال برای افزایش تولید سایپا و وعده مدیرعامل این شرکت برای تحقق برنامه تولید ۸۰۰ هزار دستگاه در سال جاری، در ۹ ماه نخست تولید سواری در این شرکت ۳.۵ درصد کاهش […]

تولید محصولات سواری در گروه خودروسازی سایپا در ۹ ماه اخیر کاهش پیدا کرد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ با وجود برنامه‌ریزی ابتدای سال برای افزایش تولید سایپا و وعده مدیرعامل این شرکت برای تحقق برنامه تولید ۸۰۰ هزار دستگاه در سال جاری، در ۹ ماه نخست تولید سواری در این شرکت ۳.۵ درصد کاهش یافته است.

سایپا در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ مجموعا ۲۲۵,۳۸۰ دستگاه سواری تولید کرده بود که در ۹ ماه نخست امسال با کاهش مواجه شده و به ۲۱۷,۵۲۴ دستگاه رسیده است.

سایپا در گزارش مدیریتی به سازمان بورس برآورد کرده که تا پایان سال میزان تولید سواری و وانت آن به ۴۲۰ هزار دستگاه برسد. این در حالی است که مدیرعامل سایپا در ابتدای سال وعده تولید ۸۰۰ هزار دستگاه را داده بود.