کمکهای حمایتی جدید دولت آلمان از شهروندانش

کاهش قیمت سوخت،کمک نقدی و بلیط ماهانه ۹ یورویی برای شهروندان آلمانی

دولت ائتلافی آلمان فدرال بسته حمایتی را برای کاهش اثرات جنگ اوکراین بر معیشت مردم آلمان تصویب کرد.
به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛کاهش قیمت سوخت به مدت سه ماه و۳۰ سنت برای هر لیتر بنزین و ۱۴ سنت برای هر لیتر گازوئیل،کمک هزینه نقدی به خانواده‌های کم درآمد، یک کمک هزینه ۱۰۰ یورویی به ازای هریک از اعضای خانواده و یک کمک هزینه ۱۰۰ یورویی برای هر کودک یک نوبت ،همچنین مصوب شد تا شهروندان بتوانند با پرداخت فقط ۹ یورو در ماه به مدت ۳ ماه از خدمات حمل و نقل عمومی در منطقه خودشان استفاده کننند.

تاریخ و نحوه اجرایی شدن این  تصمیمات متعاقبا از طریق دولت فدرال اعلام خواهد شد.