از تازه های کتاب چه خبر؟

کتاب دوجلدی «دیوان‌سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه» نوشته عباسقلی غفاری‌فرد

کتاب دوجلدی «دیوان‌سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه» نوشته عباسقلی غفاری‌فرد منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب دوجلدی «دیوان‌سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه» نوشته عباسقلی غفاری‌فرد به‌تازگی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر و راهی بازار نشر شده است. مولف این‌کتاب در پیشگفتار اثرش ضمن اشاره به شاه‌محوری و فردگرایی و نادیده‌گرفتن […]

کتاب دوجلدی «دیوان‌سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه» نوشته عباسقلی غفاری‌فرد منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب دوجلدی «دیوان‌سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه» نوشته عباسقلی غفاری‌فرد به‌تازگی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

مولف این‌کتاب در پیشگفتار اثرش ضمن اشاره به شاه‌محوری و فردگرایی و نادیده‌گرفتن جامعه‌شناسی تاریخی به‌عنوان روش‌های مرسوم تاریخ‌نگاری، از تاریخ‌نگاری آکادمیک صحبت کرده و روش خود در اثر پیش‌رو را تشریح کرده است. او می‌گوید علی‌رغم فراوانی ظاهری منابع تاریخی و تاریخ‌نگاری روزگار صفویه، باید در نظر داشت به‌دلیل استبداد بیش از اندازه شاهان صفوی، تاریخ‌نگاری آن‌دوره نه‌تنها راه پیشرفت طی نکرد، بلکه دچار ایستایی شگفت‌آوری شد که پیامدهایش تا امروز پابرجاست.

غفاری‌فرد در بخشی از مقدمه خود به شاه‌عباس صفوی تاخته و می‌گوید گرچه از توجه او به علما و شعرا سخن گفته شده اما این‌شخصیت تاریخی، نه‌تنها دانش‌ستیز بود بلکه مسبب اصلی ایستایی تاریخ‌نگاری در ایران است. مولف «دیوان‌سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه» می‌گوید علت این‌ادعایش از یک‌طرف بی‌سوادی صفی‌میرزا جانشین شاه‌عباس است و از طرف دیگر، انحطاط و افول تاریخ‌نگاری توسط شاه‌عباس و ادامه این‌روند از پس از اوست.

نویسنده کتاب پیش‌رو در ادامه بحث خود درباره ناکارآمدی تاریخ‌نگاری در ایران، از انقلاب مشروطه هم مثال زده و می‌گوید این‌رویداد می‌تواند از دید تاریخ‌نگاری نقطه عطف برجسته‌ای باشد که پس از دوهزار سال و چندصدسال فرمان‌روایی شاهنشاهی رخ داده و باعث دگرگونی بزرگی در امور سیاسی و اجتماعی ایران شده است. اما تاریخ‌نگاری ایران حتی پس از مشروطه هم در پی گزارش رویدادها یعنی شرح وقایع و عدم توجه به علل و عوامل دگرگونی و پیامدهای آن‌ها و همچنین پاسخگویی به چراها و چگونگی‌هاست.

مجموعه دوجلدی یادشده با شمارگان ۳۵۰ نسخه و قیمت ۴۹۵ هزار تومان منتشر شده‌ است.