لیلا طیبی / ترجمه‌ی فارسی کتاب «شب‌های روشن» منتشر شد.

ترجمه‌ی فارسی کتاب «شب‌های روشن» منتشر شد.

ترجمه‌ی فارسی کتاب «شب‌های روشن» منتشر شد. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، ترجنه‌ی فارسی کتاب «شب‌های روشن» نوشته‌ی “فیودور داستایفسکی” نویسنده‌ی مطرح روس، توسط آقای “بابک شهاب” چاپ و منتشر شد. ✍ لیلا طیبی

ترجمه‌ی فارسی کتاب «شب‌های روشن» منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، ترجنه‌ی فارسی کتاب «شب‌های روشن» نوشته‌ی “فیودور داستایفسکی” نویسنده‌ی مطرح روس، توسط آقای “بابک شهاب” چاپ و منتشر شد.

✍ لیلا طیبی