نگاه مدال‌ها قصه‌ها دارد…

نگاه مدال‌ها قصه‌ها دارد… کتاب “نگاە مدال‌ها” مجموعه قصه‌ای به قلم “ایرج عبادی”، مجوز چاپ گرفت. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این کتاب که به‌زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت، شانزدهیمن اثر مکتوب و این هنرمند و ادیب سنندجی است. تهیه خبر: لیلا طیبی

نگاه مدال‌ها قصه‌ها دارد…

کتاب “نگاە مدال‌ها” مجموعه قصه‌ای به قلم “ایرج عبادی”، مجوز چاپ گرفت.
به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این کتاب که به‌زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت، شانزدهیمن اثر مکتوب و این هنرمند و ادیب سنندجی است.

تهیه خبر: لیلا طیبی