کتاب پهلویان ۱ به بازار آمد

جلد نخست کتاب پهلویان منتشر شد

زانا کوردستانی / کتاب پهلویان (1) پژوهش و ویرایش "طیب طاهری" چاپ و منتشر شد.

کتاب پهلویان (۱) پژوهش و ویرایش “طیب طاهری” چاپ و منتشر شد.
به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از یارسان، این کتاب در قطع وزیری و با جلد سخت و در ۶۳۰ صفحه، به علاقه‌مندان کتاب عرضه شده است.

جلد اول این کتاب دادەهای سرزمین پهلویان، گوران، زبان و ادبیات پهلویات، فرهنگ و هنر در پهلویان، شاهنامهٔ گورانی، مغهای کرپن مادی (مجوس)، حکمت خسروانی، یارسان… را تبیین میکند.
اینکه آیا گوران فقط یک زبان است یا یک ماهیتِ دارای شاخصه؟!
چرا تا کنون هیچ تعریف جامعی از حکمت خسروانی از جانب کسی ارائه داده نشده است؟
این کتاب چگونه رابطهٔ حکمت خسروانی با گوران را توشیح میکند؟!
آیا سرزمینی که سومریها بر آن رشک میبردند همین سرزمین پهلویان بوده است؟!
چرا این جریان سیال در طول زمان که بر مسیحیت و اسلام هم تأثیرگذار بوده مورد هجمه قرار گرفته و میگیرد؟!
بلخ و بخارا محل نشر و نضج عرفان ایرانی بوده یا کرمانشاهان؟
و بسیار موارد دیگر پیرامون هورامان، لک، لر، کلهر، فیلی و ایلامی، گروسی، اردلانی، کلیایی و زنگنه، زازا، باجلان، شبک، سنجابی…

✍ زانا کوردستانی