حدود ۱۷ هزار عنوان کتاب کودک در ایران منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از خانه کتاب ایران، حدود ۱۷ هزار عنوان کتاب کودک برای اولین بار در یک سال گذشته منتشر شد

حامد محقق، معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: سال گذشته در ایران ۱۶ هزار و ۶۹۸ عنوان کتاب کودک برای اولین بار منتشر شد. تیراژ کتاب کودک نیز سال قبل بیش از ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نسخه بود.

✍ زانا کوردستانی