انتشار بیش از ۹ هزار عنوان کتاب در مرداد ماه ۱۴۰۲

زانا کوردستانی / آمار کتاب‌های ثبت شده در بانک جامع اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران از انتشار ۹ هزار و ۴۲۰ عنوان کتاب در مرداد سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد.

آمار کتاب‌های ثبت شده در بانک جامع اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران از انتشار ۹ هزار و ۴۲۰ عنوان کتاب در مرداد سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، بر اساس آمار و اطلاعات کتاب‌های ثبت شده در بانک جامع اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران از اول مرداد تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۲،‌ ۹ هزار و ۴۲۰ عنوان کتاب از سوی هزار و ۳۲۹ ناشر منتشر شده است.
مقایسه این آمار با مرداد سال گذشته با ۷ هزار و ۶۳۴ عنوان کتاب، حکایت از رشد ۲۳ درصدی در تعداد عناوین کتاب‌ها دارد.

✍ زانا کوردستانی