کروواسی به یورو پیوست

کروواسی از امشب به یورو پیوست!

ساعت 24 امشب؛ کرواسی همزمان با تحویل سال 2023 میلادی به طور رسمی عضو منطقه شنگن و منطقه یورو می شود...

ساعت ۲۴ امشب؛
کرواسی همزمان با تحویل سال ۲۰۲۳ میلادی به طور رسمی عضو منطقه شنگن و منطقه یورو می شود.

به زارش رسانه ایرانیان اروپا، انتقال حصارهای منطقه شنگن به پشت مرزهای کرواسی
– «کونا» به تاریخ پیوست، یورو از فردا پول ملی کرواسی است

ساعت ۲۴ امشب ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) و همزمان با تحویل سال ۲۰۲۳ میلادی، کرواسی به طور رسمی وارد منطقه شنگن و همچنین عضو منطقه اقتصادی یورو می شود.
کرواسی سال ۲۰۱۳ به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است و تنها کشور این اتحادیه است که طی مدتی کمتر از ده سال و به طور همزمان به عضویت شنگن و یورو پذیرفته می شود.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا که به همین مناسبت به زاگرب آمده است، گفت: کرواسی می تواند به پیوستن به منطقه یورو و منطقه شنگن افتخار کند؛ زیرا به سرمایه گذاری بیشتر، ایجاد شغل و رشد بهتر اقتصاد کمک می کند و همچنین تین کشور می تواند به قطب انرژی اروپا بویژه از منابع تجدیدپذیر تبدیل شود.
رئیس کمیسیون اروپا و پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی نیمه شب امشب به طور نمادین در یک مغاره زاگرب قهوه نوشیده و بهای آن را به یورو می پردازند.
با الحاق کرواسی به منطقه شنگن، مرزهای این کشور با مجارستان و اسلوونی برچیده می شود و حصار مرزی منطقه شنگن به نقاط مرزی کرواسی منتقل می شود.
همچنین با الحاق به منطقه اقتصاری یورو، از نیمه شب امشب، «کونا» واحد پول ملی کرواسی به تاریخ پیوسته و تمام مبادلات مالی با ارز یورو صورت می گیرد.