کشتی فرنگی نونهالان آسیا| ۳ ایرانی در فینال و ۲ برنز در انتظار ملی‌پوشان

فرنگی‌کار نونهال ايران در رقابت‌های قهرمانی آسیا راهی فینال شدند.

به گزارش رسانه ايرانيان اروپا رقابت های کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر منامه بحرین در حال برگزاری است که ۳ نماینده ايران به دیدار فینال و ۲ نماینده به دیدار رده بندی راه یافتند.
رقابت های کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی آسیا :
در پایان مسابقات صبح عرفان بخت آور، علیرضا محمدحسینی و محمدمهدی درخشان در اوزان ۴۱، ۶۲ و ۸۵ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند. امیرعلی حیدری و علی میکائیلی در اوزان ۵۲ و ۷۵ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شدند و ۵ نماینده دیگر کشورمان با توجه به حضور در جدول ۵ نفره رقابت های خود را تا مشخص شدن نفرات برتر پیگیری می کند.

نتایج کشتی گیران ايراني به شرح زیر است:

در وزن ۳۸ کیلوگرم که با حضور ۵ کشتی گیر و به صورت دوره ای برگزار می شود، محمدحسین رحیم آبادی در دور نخست با نتیجه  ۱۰ بر ۸ مقابل رمضان گاسانوف از قرقیزستان به پیروزی رسید و در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۸ از سد وارون سونکار از هند گذشت. وی در دور سوم نیز با نتیجه ۱۱ بر ۴ مقابل عبدالفاضل متروک از عراق به برتری دست یافت. رحیم آبادی در کشتی پایانی مقابل دیاز ژاکسیلبک از قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر ۳ مغلوب شد. رده بندی این وزن پس از پایان مسابقات دور پنجم مشخص می شود.

در وزن ۴۱ کیلوگرم که با حضور ۶ کشتی گیر در دو گروه ۳ نفره و به صورت دوره ای برگزار می شود، عرفان بخت آور در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر مقابل پرانجی کانگرا از هند به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب فؤاد الراوی از عراق شد و بعنوان نفر دوم گروه به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل  بیلال خوری لایف از قرقیزستان به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد. بخت آور در دیدار پایانی به مصاف دیاس ماراتوف از قزاقستان می رود.

در وزن ۴۴ کیلوگرم که با حضور ۵ نفر و به صورت دوره ای برگزار می شود، حسن میرآقایی در مبارزه نخست با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل کوتمان کالبایف از قرقیزستان به پیروزی رسید. وی در کشتی دوم با نتیجه ۸ بر صفر از سد ناصر حوتان از عربستان گذشت و در کشتی سوم با نتیجه ۸ بر ۷ مغلوب آتول مالیک از هند شد. نماینده کشورمان در دیدار آخر خود به مصاف یراسیل موسان از قزاقستان می رود. رده بندی این وزن پس از این مسابقه مشخص می شود.

در وزن ۴۸ کیلوگرم که با حضور ۵ کشتی گیر و به صورت دوره ای برگزار می شود، سید ایمان حسینی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مقابل حسین علی از عراق پیروز شد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۳ مغلوب آلپامیس بولاتولی از قزاستان شد و در دور سوم با نتیجه ۵ بر ۱ از سد آدیتیا گوراو از هند گذشت. نماینده کشورمان در آخرین کشتی با نتیجه ۹ بر صفر چولپونبک توربکوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. رده بندی این وزن پس از پایان مسابقات دور پنجم مشخص می شود.

در وزن ۵۲ کلیوگرم که با حضور ۷ نفر در دو گروه ۴ و ۳ نفره و به صورت دوره ای برگزار می شود، امیرعلی حیدری در دور اول با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب پرانای چودهاری از هند شد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل عظیم چولپونبایف از قرقیزستان به پیروزی رسید. وی در دور سوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ امان ایوب زودا از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. حیدری در این مرحله مقابل امیرمحمد کابولوف از قزاقستان شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار به مصاف مصطفی شماسی از عراق می رود.

در وزن ۵۷ کیلوگرم که با حضور ۵ کشتی گیر و به صورت دوره ای برگزار می شود، امیرمهدی سعیدی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر ۲ از سد توشار پاتیل از هند گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل مناف الرشیدی از عربستان پیروز شد و در مبارزه سوم تارلان سیتوف از قزاقستان با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب کرد. سعیدی در مبارزه آخر خود به مصاف ایگیس خانیبکوف از قرقیزستان می رود. رده بندی نفرات برتر این وزن پس از این مبارزه مشخص می شود.

در وزن ۶۲ کیلوگرم که با حضور ۶ کشتی گیر در دو گروه ۳ نفره و به صورت دوره ای برگزار می شود، علیرضا محمدحسینی در مبارزه نخست با نتیجه ۴ بر ۱ مقابل نوریسلام اوسکونبایف از قرقیزستان به پیروزی رسید. وی در دیدار بعدی با نتیجه ۸ بر ۵ مغلوب وارون از هند شد و بعنوان نفر دوم گروه خود به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدحسینی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۱ محمد عبدوحکیم زودا از تاجیکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. حسینی در این دیدار برای بار دوم به مصاف وارون از هند می رود.

در وزن ۶۸ کیلوگرم که با حضور ۵ نفر و به صورت دوره ای برگزار می شود، عمادرضا محسن نژاد در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب ایسودجان نوراحمداف از تاجیکستان شد. وی در مبارزه بعد با نتیجه ۹ بر صفر ارجان اکیلبک اولوو از قرقیزستان را مغلوب کرد. محسن نژاد در کشتی بعد با نتیجه ۶ بر صفر از سد یرکبولان آناپیا از قزاقستان گذشت. وی در دیدار پایانی به مصاف کومار ساچین از هند می رود. رده بندی نفرات برتر این وزن پس از این دور مشخص می شود.

در وزن ۷۵ کیلوگرم که با حضور ۶ کشتی گیر در دو گروه ۳ نفره و به صورت دوره ای برگزار می شود، علی میکائیلی در دور اول با نتیجه ۱۳ بر ۶ مقابل دورقام القدیری از عراق پیروز شد. وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۴ مقابل آبهای از هند مغلوب شد و بعنوان نفر دوم گروه خود به مرحله نیمه نهایی راه یافت. میکائیلی در این مرحله مقابل دولت تورسومبک از قزاقستان با نتیجه ۸ بر ۷ مغلوب و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با ژومارت آشیموف کشتی می گیرد.

در وزن ۸۵ کیلوگرم که با حضور ۶ کشتی گیر در دو گروه ۳ نفره و به صورت دوره ای برگزار می شود، محمدمهدی درخشان در دیدار اول با نتیجه ۱۳ بر ۵ از سد نوردان بالتابایف از قرقیزستان گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر عبدالکریم المولد از عربستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. درخشان در این مرحله مقابل علیخان ژادایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار به مصاف نوردان بالتابایف از قرقیزستان می رود.

انتهای پیام/