جاذبه های باستانی در جهان

کشف شمشیر تاریخی در یک گورستان سوئدی

کشف شمشیر تاریخی در یک گورستان سوئدی به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ محققان هنگام کاوش در «هالمستاد»، ‌شهری بندری واقع در سوئد یک شیء‌ فوق‌العاده نادر کشف کردند. این گروه از باستان‌شناسان که در یک گورستان قرون‌ وسطایی مشغول فعالیت بودند یک شمشمیر بلند و فلزی زنگ‌زده را که طول آن به بیش از ۱.۲ […]

کشف شمشیر تاریخی در یک گورستان سوئدی

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ محققان هنگام کاوش در «هالمستاد»، ‌شهری بندری واقع در سوئد یک شیء‌ فوق‌العاده نادر کشف کردند. این گروه از باستان‌شناسان که در یک گورستان قرون‌ وسطایی مشغول فعالیت بودند یک شمشمیر بلند و فلزی زنگ‌زده را که طول آن به بیش از ۱.۲ متر می‌رسد، کشف کردند.

فردی که در این گور دفن شده بود نیز با توجه به اینکه حدود ۱۹۰ سانتی‌متر قد داشت، در مقایسه با افراد قرون وسطی غیرمعمول بود.

این سلاح بزرگ درحالی پیدا شد که در کنار بقایای اسکلت یک مرد اشراف‌زاده دفن شده بود که در اواخر قرن پانزدهم یا اوایل قرن شانزدهم درگذشته بود.

در میان همه این گورها، قبری که اسکلت مرد قدبلند را در خود جای داده بود، نخست به دلیل جثه فردی که در آن دفن شده است و دوم به دلیل شمشیر سنگینی که در کنار او دفن شده بود، بسیار قابل‌توجه بود. در حالی که بررسی استخوان‌شناسی اسکلت این مرد نشان داد که قد او حدود ۱.۹ متر بوده است، طول شمشیر او فقط حدود ۰.۶ متر از او کوتاه‌تر بود.

این شمشیر تنها شیئی بود که به همراه این مرد دفن شده و در سمت چپ او قرار داده شده بود که این فرضیه را مطرح می‌کند که این مرد چپ‌دست بوده است.

قبضه چوبی این شمشیر فلزی هنوز پس از گذشت پنج قرن سالم باقی مانده است. باستان‌شناسان پس از مجموعه‌ای تصاویر ایکس‌ری به این نتیجه رسیدند که این شمشیر در ابتدا با دو صلیب از جنس نوعی فلز ارزشمند، تزئین شده بود.

با اینکه این شمشیر تنها شیء‌ موجود در قبر این فرد بود، ‌ کارشناسان به این نتیجه رسیدند که فردی که در گور دفن شده است به طبقه بالایی از جامعه اسکاندیناوی تعلق داشته؛ چراکه کشف شمشیر در گورهای قرون وسطایی بسیار نادر است و کسانی که به همراه از شمشیر دفن می‌شدند از جایگاه بالایی در جامعه برخوردار بودند.