کشف ۱۴۰ قطعه سکه تاریخی در ایستگاه راه آهن زرند

۱۴۰ قطعه سکه تاریخی در ایستگاه راه آهن زرند کشف شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ حشمت اله ملکی اظهار داشت: در راستای مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق و قاچاقچیان کالا و ارز در پلیس پیشگیری فراجا، مأموران پلیس راه آهن مستقر در ایستگاه زرندحین کنترل و بازرسی وسایل همراه مسافران به بار همراه […]

۱۴۰ قطعه سکه تاریخی در ایستگاه راه آهن زرند کشف شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ حشمت اله ملکی اظهار داشت: در راستای مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق و قاچاقچیان کالا و ارز در پلیس پیشگیری فراجا، مأموران پلیس راه آهن مستقر در ایستگاه زرندحین کنترل و بازرسی وسایل همراه مسافران به بار همراه یکی از آنان مشکوک می شوند.

وی افزود: ماموران مستقر در سالن مسافری به وسیله دستگاه آشکار ساز وسایل همراه مسافر مورد اشاره را به صورت دقیق پایش و تعداد ۱۴۰ قطعه سکه عتیقه فاقد مجوز حمل را که به صورت ماهرانه ای در داخل ساک مسافرتی جاسازی شده بود، کشف کردند.

ملکی با بیان اینکه کارشناسان ارزش سکه های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و موضوع تحت رسیدگی است.