پرفسور کلثوم ابوالبشر درگذشت

مادر زبان فارسی بنگلادش درگذشت

زانا کوردستانی / درگذشت پرفسور "کلثوم ابوالبشر"، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه داکا بنگلادش.

درگذشت پرفسور “کلثوم ابوالبشر”، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه داکا بنگلادش .

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این بانوی دانشمند را که مادر زبان فارسی در بنگلادش نامیده بودند دیروز درگذشت.

✍ زانا کوردستانی