کلودیا روت وزیر فرهنگ آلمان از کدهای رفتاری می گوید

کلودیا روت وزیر فرهنگ آلمان خواستار رویکرد یکسان در مورد یهودستیزی شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ وزیر مشاور در امور فرهنگی آلمان در تلاش برای رویکردی یکسان از سوی دولت فدرال و دولت‌های ایالتی به منظور جلوگیری از یهودی ستیزی در بخش فرهنگی است. به گفته این سیاستمدار حزب سبزها مجموعه‌ای از مقررات مختلف […]

کلودیا روت وزیر فرهنگ آلمان خواستار رویکرد یکسان در مورد یهودستیزی شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ وزیر مشاور در امور فرهنگی آلمان در تلاش برای رویکردی یکسان از سوی دولت فدرال و دولت‌های ایالتی به منظور جلوگیری از یهودی ستیزی در بخش فرهنگی است.

به گفته این سیاستمدار حزب سبزها مجموعه‌ای از مقررات مختلف به دستیابی به هدفی مشترک کمک نمی‌کند. روت در خلال کنفرانس شورای مرکزی یهودیان در آلمان گفت: «در مبارزه با گسترش وحشتناک یهودی ستیزی در کشور ما، بخش فرهنگی نیز نقشی بر عهده دارد».

روت افزود به همین دلیل است که او از مؤسساتی که با بودجه دولت حمایت می‌شوند، در ایجاد “کدهای رفتاری” حمایت می‌کند.