کنفرانس خبری سرمربی تیم ملی ایران پس از دیدار برابر ژاپن

کنفرانس خبری سرمربی تیم ملی ایران پس از دیدار برابر ژاپن قلعه‌نویی: این پسران کار بزرگی انجام دادند در نیمه دوم فوتبالی بالاتر از سطح آسیا بازی کردیم

کنفرانس خبری سرمربی تیم ملی ایران پس از دیدار برابر ژاپن

قلعه‌نویی:
این پسران کار بزرگی انجام دادند

در نیمه دوم فوتبالی بالاتر از سطح آسیا بازی کردیم