کتاب کوردها در خاورمیانه ناآرام منتشر شد

کردها در خاورمیانه ناآرام، ظاهر شدند!

زانا کوردستانی / کتاب «کوردها در خاورمیانه ناآرام» تازه‌ترین اثر لقمان قنبری نویسنده و پژوهشگر کورد توسط انتشارات کتاب ارزان منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا و نقل از ندای روشنفکران کورد، کتاب «کردها در خاورمیانه ناآرام» تازه‌ترین اثر لقمان قنبری نویسنده و پژوهشگر کورد توسط انتشارات کتاب ارزان منتشر شد.

لقمان قنبری دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته علوم سیاسی است. زمینه پژوهشی او نوشته‌های علمی در موضوعاتی چون جهانی‌شدن، توسعه، هویت و مسائل خاورمیانه می.باشد.

از ایشان تابه‌حال کتاب‌های متعددی چون «جهانی‌شدن و جهان عرب از عصر تنظیمات تا جنبش‌های نوین عربی»، «ژئواکونومیک ایران و سیاست خارجی توسعه‌گرا»، «ناسیونالیسم، دولت و هویت در جهان عرب» و همچنین ترجمه کتاب‌هایی چون «کوردها در ایران: گذشته، حال و آینده»؛ «کوردها در منطقه ناآرام خاورمیانه» چاپ و منتشر شده است. همچنین از این پژوهشگر جوان و متعهد تابه‌حال بیش از سی مقاله علمی و پژوهشی همراه به ده‌ها یادداشت ژورنالیستی منتشر شده است. ترجمه کتاب کوردها در خاورمیانه تازه ترین کارِ ترجمه از سوی لقمان قنبری است. مولف اصلی کتاب پروفسور اوفرا بنگیو(Ofra Bengio) متخصص تخصصی امور خاورمیانه و کوردها می‌باشد.

✍ زانا کوردستانی