زانا کوردستانی / استاد

شاعر بختیاری درگذشت

استاد “کوروش تاجمیری بختیاری” شاعر حماسی و شاهنامه‌خوان بختیاری دارفانی را وداع گفت. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، وی سه‌شنبه هفتم آذر ماه ۱۴۰۲ در پی یک دوره بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد. ✍ زانا کوردستانی

استاد “کوروش تاجمیری بختیاری” شاعر حماسی و شاهنامه‌خوان بختیاری دارفانی را وداع گفت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، وی سه‌شنبه هفتم آذر ماه ۱۴۰۲ در پی یک دوره بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

✍ زانا کوردستانی